Folláin

 

SIOPA FOLLÁIN

Ordaigh bia te ag am sosa le bhur dtoil

 

Anraith agus arán €3

Rolla Píotsa €2

Pasta le hanlann trátaí nó peisteo €3 te €3.50

Pasta le hanlann trátaí nó peisteo agus sicín €3.50 te €4

Ciúbanna prátaí €2.50 le hanlann agus cáis €3.50

Rolla aráin le sicín faoi ghrabhróga

Pasta €2.50

Núdail €3.50 le sicín €4

 

Ceapairí

Sicín le búiste €4

Liamhás agus cáis tóstáilte €4.50

Scóna €1.50

Muifíní €2.50

 

Barra Próitéine €2.50

Barra Nature Valley €1

Barra Brioscáin Ríse €1.20

Liathróid Próitéine €2

Deochanna

Vit Hit €2.50

 

Lá Aoibhnis

Carraigeán €2

Cístí Brioscáin Ríse €1.50

 

MÁ BHÍONN AON RIACHTANAS SPEISIALTA AG DALTA, IS CEART É A CHUR I GCUIMHNE DON FHOIREANN LE BHUR DTOIL  

Muna bhfuil sé i gceist ag dalta rud éigean a cheannach ní chóir go mbeadh siad ag seasamh sa scúine.  Cruthaíonn sé sin brú sa phasáiste