Aidhmeanna

Aidhmeanna na Scoile

Suim a mhúscailt

Suim a mhúscailt sa Ghaeilge agus i gCultúir uile na hÉireann

Cumarsáid

Go nglacfadh gach dalta páirt ghníomhach i gcur chun cinn agus in úsáid na Gaeilge mar ghnáth mheán cumarsáide

Curaclam

Curaclam a chur ar fáil sa chuí gur féidir le gach duine fás cultúrtha, sóisialta, spioradálta, acadúil, aeistéitiúil agus fisiciúil a dhéanamh

Forbairt

Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine

Atmaisféar

Atmaisféar cáirdiúil, tuisceanach a chruthú sa chuí go dtuigeann gach dalta go nglacfaimid leis agus go mbaineann a luach féin le gach duine

Neamhspleáchas

Tréithe pearsanta an dalta a fhorbairt ionas gur féidir le gach dalta obair as a stuaim féin agus a bheith neamhspleách ina thuiscint