Gníomhaíochtaí seach-churaclaim

 

Meánscoil lán-Ghaelach is ea Coláiste an Phiarsaigh. Tugann pobal na scoile tús áite don chultúr Ghaelach. Is é sain-spiorad na scoile na meas a bheith againn ar a cheile, agus sinn ag tabhairt aitheantais d’éagsúlacht dhaoine.


Tá Coláiste an Phiarsaigh tiomnaithe do dhea-oiliúint, d’fheabhas acadúil agus d’fhorbairt iomlán an dalta. Mar chuid den chur chuige seo agus mar chuid de churaclam uileghabhálach, tá réimse i leathan Imeachtaí Eischuraclaim ar fail do gach dalta. San áireamh tá Imeachtaí Spóirt, Ceoil, Díospóireachta, Cultúrtha is Ealaíona.

 

Tá na himeachtaí seo lárnach i bhforbairt iomlán an dalta, mar sé bunchloch na n-imeachtaí na féin mheas is meas ar dhaoine eile. Chuige seo mar sin tá gá le Polasaí Cuimsitheach comhchuraclaim a chur le chéile do phríomhpháirtithe uile na scoile.  Aithníonn an scoil go bhfuil gnéithe luachmhara a bhaineann le himeachtaí eischuriclaim sa phróiseas foghlamtha agus le forbairt iomlán an dalta. Tugann sé deiseanna do dhaltaí cur lena gcuid taithí i mbealaí nach bhfuil laistigh den seomra ranga.