• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Céiliúradh na hídirbhliana


Tráthnóna Céilúradh na hídirbhliana Dé Céadaoin, tosnú ag 1.30.

22/05/2017 09:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scrúduithe Bl. 5


Scrúduithe Bl. 5 ag tosnú ar an gCéadaoin.

22/05/2017 09:40 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Bl. 4


Bliain 4 ar thuras go dtí an Gaeltacht ar an Mháirt.

22/05/2017 09:39 | Cólaiste an Phiarsaigh

Ceoldráma na hIdirbhliana


Seó Ceoldráma na hIdirbhliana i Halla na Scoile oíche Dé Luain ag tosnú ag 7.30. Fáilte roimh cách.

22/05/2017 09:38 | Cólaiste an Phiarsaigh

Comórtas Peile an Ardmhéara


Comhghairdeas le foireann na mbuachaillí fé 17 a bhuaigh an comórtas don chéad uair inniu.  Ard fhearaibh!

15/05/2017 20:28 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal Is Déanaí 15/5/17


15/05/2017 10:13 | Cólaiste an Phiarsaigh

Comórtas Mata


Toradh iontach bainte amach ag an scoil i gcomórtas Mata Pi Quiz - seú háit.  Maith sibh!  Comhghairdeas le gach éinne.

08/05/2017 09:25 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scrúdú Ealaíne


Scrúdú Ealaíne Ardteiste Déardaoin don lá.  Go néirí go geal libh go léir.

08/05/2017 09:21 | Cólaiste an Phiarsaigh

Duaisbhronnadh


Duaisbhronnadh na Scoile oíche Déardaoin 7.30 i Halla na Scoile.

08/05/2017 09:20 | Cólaiste an Phiarsaigh

Blitz Camógaíochta


Blitz Camógaíochta cailíní Bl. 4 & Bl. 5 Dé Céadaoin.  Bíodh lá iontach agaibh a chailíní.

08/05/2017 09:18 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Scrúduithe Bl.5


Wednesday 24 May 2017

Tráthnóna Bl.4


Wednesday 24 May 2017

Dúnadh na Scoile


Friday 2 June 2017

Scrúduithe na Roinne ag tosnú


Wednesday 7 June 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana