• Cólaiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine


VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

An Scéal is Déanaí 09-04-19


Seachtain na Folláine an tseachtain seo ar scoil

08/04/2019 10:10 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 01-04-19


Scrúduithe Béil agus Praiticiúil arís an tseachtain seo

01/04/2019 09:49 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 25-03-19


Bl. 2B & 2C ag dul go dtí  an 'Merchant of Venice' Dé Luain

25/03/2019 11:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 19-03-19


Ceardlann Sábháilteacht Bóithre ag Bl. 4 

19/03/2019 09:42 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 11-03-19


Seachtain na Gaeilge an tseachtain seo, sraith mór imeachtaí romhainn

11/03/2019 09:21 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 08-03-19


Seachtain na Gaeilge

08/03/2019 14:08 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 04-03-19


Bréagscrúduithe béil an tseachtain seo

04/03/2019 09:35 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 25-02-19


Ceoldráma na hIdirbhliana "Bláithín agus an Beithíoch" ar siúl an tseachtain seo:

25/02/2019 09:58 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 11-02-19


 

11/02/2019 09:29 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 04/02/19


Go n-éirí go geal le daltaí ag tabhairt faoi na reamhscrúduithe an tseachtain seo

04/02/2019 09:45 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Saoire na Cásca


Monday 15 April 2019

Turas Idirbhliana go Londain


Thursday 2 May 2019

Spriocdháta don Athchlárú


Tuesday 7 May 2019

Treanáil Meitheal


Tuesday 7 May 2019

Oíche Eolais do Thuis. Bl.3 faoin Idirbhliain 19/20


Wednesday 8 May 2019
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana