• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Bailiúcháin Airgid


Beimid ag bailiú airgid timpeall Gleann Maghair ar an Aoine ar son Ailse.

18/10/2017 09:26 | Cólaiste an Phiarsaigh

Caint McAfee Bl. 4


Beidh McAfee ag tabhairt taispéantas don idirbhliain sa Halla ar an nDéardaoin. Táimid ag súil go mór leis.

18/10/2017 09:24 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Bl. 6


Tá an turas Tíreolaíochta/Eol. Bl. 6 ar an nDéardaoin ar ceal de bharr droch aimsire.

18/10/2017 09:22 | Cólaiste an Phiarsaigh

Lá Inseirbhíse


Beidh Lá Inseirbhíse uile foirne againn ar an Aoine don tSraith Shóisearach nua.

09/10/2017 10:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Bord Bainistíochta


Tá cruinniú Bord Bainistíochta anseo sa scoil ar an nDéardaoin.

09/10/2017 10:41 | Cólaiste an Phiarsaigh

Gael Linn


Beidh lucht Gael Linn anseo ar an gCéadaoin tar éis scoile le haghaidh díospóireachta idir Gaelscoileannna.

09/10/2017 10:29 | Cólaiste an Phiarsaigh

For-óige


Tá For-óige linn arís an tseachtain seo agus sár obair á dhéanamh acu. 

09/10/2017 10:27 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 2/10/17


Beidh Foróige Ghleann Maghair ag cur tús lena gcuid ceardlannaí le Bl.1 an tseachtain seo. Is cuid lárnach de churaclam oideachas sláinte na scoile é seo.

02/10/2017 10:46 | Cólaiste an Phiarsaigh

Clasaic Gailf na Scoile


Clasaic Gailf na Scoile Dé hAoine don lá.

25/09/2017 09:53 | Cólaiste an Phiarsaigh

Tuismitheoirí Bl. 1


Teacht le chéile Tuismitheoirí Bl. 1 oíche De Máirt i Halla na Scoile ag 7.15 chun chlár na céad bliana a phlé.

25/09/2017 09:51 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Turas Tíreolaíochta Bl.6


Thursday 19 October 2017

Lá Eiceolaíochta Bl.5


Thursday 26 October 2017

Maidin Chaife do Thuismitheoirí Bl.1


Friday 27 October 2017

Briseadh lár théarma


Tuesday 31 October 2017

Cruinniú Tuis/Múinteoirí Bl.6


Wednesday 8 November 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana