• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements

Suíomh Idirlíon nua Scoile

Fáilte romhat go colaisteanphiarsaigh.ie

 
Scéal Is Déanaí

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: Instealladh Bl.1


Instealladh Bl.1:  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar cuairt maidin na haoine  beag seo.

22/03/2017 20:29 | Cólaiste an Phiarsaigh

Ár Seachtain na Gaeilge


Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt agus a chabhraigh i gcaitheamh Seactain na Gaeilge.  Comhghairdeas ó chroí leis na daltaí agus leis na muinteoirí a bhuaigh duaiseanna iontacha.

21/03/2017 19:36 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal Is Déanaí


·      Rothlú 4 don Idirbhliain ag tosnú inniu. Tá daltaí Bl.4 ag machnamh go ghéar faoi Rogha Ábhar ag an am seo.

20/03/2017 09:07 | Cólaiste an Phiarsaigh

Seachtain na Gaeilge


Bhí ana lá imeachtaí againn inniu.  Baineadh an-taitneamh as.  Coiméad súil ar an Twitter scoile.  Is ann a bheidh an clárama don tseachtain.

13/03/2017 21:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is Déanaí


Seachtain na Gaeilge an tseachtain seo, mór imeachtaí le linn na seachtaine. 

13/03/2017 09:25 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cuntas Faoin gCluiche : Craobh na hÉireann


06/03/2017 10:19 | Cólaiste an Phiarsaigh

Daltaí Fraincise


Tá daltaí Fraincise na scoile ag tabhairt cuairte ar Fhéile Scannaíochta Chorcaí an tseachtain seo.

06/03/2017 09:13 | Cólaiste an Phiarsaigh

Idirlíon


Beidh comhlacht McAfee ag obair le roinnt daltaí ar an Luan.  Táid ag cur oiliúnt ar Ambasadóirí usáid shábháilte idirlín ionas gur féidir leis na daltaí sin obair le daltaí na scoile ó thaobh sabháilteachta idirlín de.

06/03/2017 09:10 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cispheil


Craobh Cispheile na hÉireann cailíní sinsir Dé Céadaoin i mBaile Átha Cliath.  Táimid go léir ag súil le ócáid iontach agus bua freisin.

27/02/2017 11:03 | Cólaiste an Phiarsaigh

Dráma


Rang 2C ag taisteal go dráma ar an nDéardaoin.

27/02/2017 11:00 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Turas Ceoldráma go Londain


Wednesday 5 April 2017

Saoire na Cásca


Monday 10 April 2017

Lá Spóirt


Friday 28 April 2017

Aifreann Bl.3 & Bl.6


Tuesday 2 May 2017

Gaisce - Turas Bl.4


Thursday 4 May 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana