VS

VSware

Login to our school administration system

Office 365

Login to access your school apps

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system


Get it on Google Play

Download our School App

 

  • Cólaiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine


Nuacht Scoile

Pobal le Gaeilge, Pobal le Chéile