• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal Is Déanaí 18/09/17


 

18/09/2017 09:52 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Bl. 1


Bliain 1 ar fad ar thuras Dé Céadaoin don lá. Beidh Spóirt agus Spraoi.

11/09/2017 10:50 | Cólaiste an Phiarsaigh

Torthaí an Teastais Shóisearaigh


Torthaí an Teastais Shóisearaigh ar an gCéadaoin 2.50 - Halla na Scoile.

11/09/2017 10:49 | Cólaiste an Phiarsaigh

Gailf Claisic


Ticéidí don titim liathróidí gailf á ndíol ag daltaí scoile anois - €1000 don té a bhuann.

11/09/2017 10:47 | Cólaiste an Phiarsaigh

Crúinniú Tuis. Bl. 6


Cruinniú le Tuismitheoirí Bl. 6 oíche Dé Máirt chun féilire na bliana a phlé 7.15 S12/13.

11/09/2017 10:38 | Cólaiste an Phiarsaigh

Siopa "Folláin"


Tá Siopa "Folláin" na Scoile ar oscailt gach lá ag 10.50 agus 1.00. Bia chlár ar suíomh na scoile.  Bígí ag faire air.

04/09/2017 11:12 | Cólaiste an Phiarsaigh

Gailf Claisic


Socruithe faoi lán tseoil don Ghailf Claisic 29-09-17.  Ma tá fonn ort foireann a chur isteach glaoigh ar Suzanne Moloney 086 6028175.

04/09/2017 10:52 | Cólaiste an Phiarsaigh

Tús na Bliana


Tús Iontach curtha leis an mBliain Scoile.  Comhghairdeas le gach éinne - tús maith leath na hoibre

04/09/2017 10:39 | Cólaiste an Phiarsaigh

Athoscailt na Scoile 2017-18


·      Fillfidh Bl.1,2,3 amháin ar an Mháirt 29/08/17:  8.50 – 1.00     ·      Fillfidh Bl.1,2,3,5,6 ar an gCéadaoin  30/08/17:  8.50 – 3.30                                         (Tráthchlár ar VS Ware)     ·       Bl. 4 ag filleadh ar an nDéardaoin 31/08/17:  8.50 – 3.30                                         Ionduchtú don lá   ...

22/08/2017 15:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

Athoscailt na Scoile 2017-18


·      Fillfidh Bl.1,2,3 amháin ar an Mháirt 29/08/17:  8.50 – 1.00     ·      Fillfidh Bl.1,2,3,5,6 ar an gCéadaoin  30/08/17:  8.50 – 3.30                                         (Tráthchlár ar VS Ware)     ·       Bl. 4 ag filleadh ar an nDéardaoin 31/08/17:  8.50 – 3.30                                         Ionduchtú don lá   ...

22/08/2017 15:56 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Cruinni Tuismitheoirí Bl.1 - 19:15


Wednesday 27 September 2017

Cruinniú Cinnbhliana de Chumann na dTuismitheoirí - 20:30


Wednesday 27 September 2017

Turas Tíreolaíochta Bl.6


Thursday 28 September 2017

Oíche Oscailte


Thursday 5 October 2017

Briseadh lár théarma


Tuesday 31 October 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana