• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal is déanaí 17/09/18


Turas na hdirbhliana go dtí an Ghearmáin an tSeachtain seo. Slua mór ag taisteal - go néirí go geal libh a dhaltaí agus a mhúinteoirí.

17/09/2018 10:34 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 10-09-18


 

10/09/2018 09:12 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 03-09-18


Ionduchtú Teicneolaíochta Bl. 1 Dé Máirt don lá.

03/09/2018 10:39 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 28-05-18


Bl. 1 ar fad ar Thuras Staire Dé Céadaoin don lá.

28/05/2018 09:19 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluiche Peile


Craobh Peile fé 14 buaite ag Coláiste an Phiarsaigh: 2.12 Coláiste, 1.6 Baile Bhuirne

22/05/2018 14:41 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 21-05-18


Craobh Peile na gCailíní Sinsir Dé Luain -  Dúglas ag 10.30.  Go néirí go geal libh.

21/05/2018 09:47 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 14-05-18


Turas Ghaisce an tseachtain seo

14/05/2018 09:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is Déanaí 8/05/18


Seachtain Ghlas an tseachtain seo. Coimeád súil ar Twitter na Scoile.

08/05/2018 09:44 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 30/04/18


Turas Gaeltachta Bl. 5 an tseachtain seo -  siúl, rince ceol, snámh, scéalta!   "Aoibhinn beatha an scoláire"

30/04/2018 09:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is Déanaí 23/04/18


Aifreann na Scrúduithe Stáit Bl.3/Bl.6 Dé Máirt 14.00  Séipéal Naomh Iosaif, Gleann Maghair. Fáilte roimh thuismitheoirí.

23/04/2018 10:18 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Cruinniú Tuis. Bl.1 ag 7.30


Wednesday 26 September 2018

Cruinniú Cinnbhliana de Chumann na dTuismitheoirí ag 8.30


Wednesday 26 September 2018

Turas Tíreolaíochta Bl.6


Thursday 27 September 2018

Oíche Oscailte 7.00


Thursday 4 October 2018

Briseadh Lár Théarma


Tuesday 30 October 2018
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana