• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal is déanaí 20/03/18


Daltaí Idirbhliana ag ullmhú go tréan do cheoldráma na hIdirbhliana faoi láthair.  Mámaí Mia ag teacht go luath

20/03/2018 10:02 | Cólaiste an Phiarsaigh

Eolas faoi cluichí 13-03-18


14/03/18 - Cluiche Peile na gCailíní fé 16 i gCarraig Uí Leighin ag 10.00

13/03/2018 11:52 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 12/03/2018


Seachtain na Gaeilge an tseachtain seo, bígí ag faire amach

12/03/2018 13:07 | Cólaiste an Phiarsaigh

Iománaíocht fé 15


Cluiche Iománaíochta fé 15 ar siúl Dé hAoine 09/03/18 i Goatenbridge Co. Thiobrann Árainn ag 12.30. Beidh daltaí ar ais ag 3.15.

09/03/2018 08:37 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 05-03-18


Lucht Ceoldráma Idirbhliana na Scoile ag ullmhú go tréan ar son ~Mamaí Mía!  Bígí ag faire.  Beidh sé ag tarlúint sar i bhfad.

05/03/2018 09:35 | Cólaiste an Phiarsaigh

Eolas faoi Spóirt 26-02-18


27/02/18: 10 dalta (5 buachaillí & 5 cailíní) ag taisteal go mBaile Átha Cliath le Athletics Ireland urraithe ag Banc na hÉireann go dtí an National Indoor Arena, Blanchardstown.

26/02/2018 11:42 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 26-02-18


Beidh Scala ag obair leis an Idirbhliain Dé Luain maidir le Meitheal na bliana seo chugainn.

26/02/2018 10:00 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 19/02/18:


Fáilte thar nais roimh gach éinne.

19/02/2018 09:34 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluiche Camógaíochta 08/02/18


Beidh cluiche camógaíochta Bl. 1 & Bl. 2 i ar siúl ar an nDéardaoin 08/02/18 i gcoinne Scoil na nÓg i bpáirc Scoil na nÓg.  Beidh daltaí ag fágaint ag 10.10 agus ag teacht ar ais ar scoil ag 11.40.

05/02/2018 11:01 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 05/02/18


Beidh For-óige ag obair le Bl. 1 an tseachtain seo, ceardlannaí ar oideachas na hóige atá i gceist.

05/02/2018 09:48 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Breithlá an Phiarsaigh (Rugadh é i 1879)


Saturday 10 November 2018
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana