• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal is déanaí 20/11/17


 

20/11/2017 10:34 | Cólaiste an Phiarsaigh

Siopa na Scoile


Bia te á dhíol anois i siopa na scoile.  Beidh blaiseadh bhia te ann tráthnóna Dé Luain do lucht staidear oíche.  Bígí ann gan teip.

13/11/2017 09:57 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cruinniú Cumann na dTuismitheoirí


Cruinniú Cumann na dTuismitheoirí oíche Dé Máirt 20.30. Fáilte roimh chách.

13/11/2017 09:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

Ceardlann


Ceardlann Wriggle Dé Luain le grúpa múinteoirí.

13/11/2017 09:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scrúduithe Bl. 3


Scrúduithe Bl. 3 an tseachtain seo. Go néirí go geal le gach éinne.

13/11/2017 09:55 | Cólaiste an Phiarsaigh

Tráthchlár Scrúduithe na Samhna Bl.3


10/11/2017 14:41 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 6/11/17


Céardlann cré á dhéanamh ag daltaí Ealaíne Bl.3 Dé Luain is Dé Máirt.

06/11/2017 10:29 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 23/10/17


Cruinniú Bliantúil Chumann na dTuismitheoirí Oíche Dé Céadaoin ag 20.00 i Seomra 12/13.

23/10/2017 10:27 | Cólaiste an Phiarsaigh

Bailiúcháin Airgid


Beimid ag bailiú airgid timpeall Gleann Maghair ar an Aoine ar son Ailse.

18/10/2017 09:26 | Cólaiste an Phiarsaigh

Caint McAfee Bl. 4


Beidh McAfee ag tabhairt taispéantas don idirbhliain sa Halla ar an nDéardaoin. Táimid ag súil go mór leis.

18/10/2017 09:24 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Seachtain na hEolaíochta


Monday 20 November 2017

Cruinniú TuisMúinteoirí Bl.5


Thursday 23 November 2017

Cúrsa Tiomána Bl.4


Wednesday 29 November 2017

Cruinniú Tuis/Múinteoirí Bl.3


Wednesday 13 December 2017

Scrúdú Mata Bl.4


Thursday 14 December 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana