• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements

Suíomh Idirlíon nua Scoile

Fáilte romhat go colaisteanphiarsaigh.ie

 
Scéal Is Déanaí

Cailíní Cispheile Sinsir i gCaobh Chorcaí ar an Mháirt


02/12/2016 14:46 | Cólaiste an Phiarsaigh

Socruithe na Seachtaine seo 7ú - 11ú Samhain


Beidh an scoil dúnta Dé Máirt 8ú Samhain de bharr lá stailce.

07/11/2016 10:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

Fógra do Thuismitheoirí


Beidh an scoil ar oscailt mar is gnáth ar an Luan 7 Samhain.  Gnáth lá scoile a bheidh ann

06/11/2016 19:37 | Cólaiste an Phiarsaigh

Suíomh Idirlíon nua Scoile


Fáilte go dtí ár suíomh scoile nua.

25/10/2016 13:03 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bl.1


Tuesday 6 December 2016

Saoire na Nollag


Friday 23 December 2016

Nollag


Sunday 25 December 2016

Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bl.3


Wednesday 11 January 2017

Measúnú Iontrála


Saturday 14 January 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana