• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements

Suíomh Idirlíon nua Scoile

Fáilte romhat go colaisteanphiarsaigh.ie

 
Scéal Is Déanaí

Daltaí Gnó


Cainteoir árachais ag teacht ar cuairt ar an Aoine chun labhairt le daltaí gnó Bl. 5 & Bl. 6.

23/01/2017 10:52 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cispheil Sinsir


Foireann na mbuachaillí sinsir i gcraobh na hÉireann ar an Mháirt i mBaile Átha Cliath.  Liúirigh tacíochta is dea thoradh.

23/01/2017 10:51 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cumann na dTuismitheoirí


Teacht le chéile Cumann na dTuismitheoirí oíche Dé Máirt 24-01-17: 8.30 i S. 13.  Fáilte roimh cách.

23/01/2017 10:20 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cispheil


Bua mór ag na cailíní agus na buachaillí sinsireacha cispheil thar an deireadh seachtaine.  Maith sibh a dhaltaí.

23/01/2017 10:17 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Bl. 4 go Ceap na Laoi


Fáilte thar nais roimh dhaltaí Bl. 4 ó Cheapach na Laoi.  Bhí seachtain den scoth acu amuigh faoin aer.  Tús nua inniu ó thaobh Rothlú 3 a bheith i bhfeidhm de ó thaobh na n-ábhar roghnacha de.

23/01/2017 10:15 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Staire


Daltaí Staire Sinsir na Scoile ar thuras lae go Londain ar an Mháirt.  Beidh Big Ben i dteagmháil le toradh na cuairte.  Go n-éirí libh.

16/01/2017 09:14 | Cólaiste an Phiarsaigh

Eolaí Óg


Comhghairdeas le lucht an Éolaí Óg - duais buaite acu don taispeántas a b'fhearr an tseachtain seo caite i mBaile Átha Cliath. Maith sibh.

16/01/2017 09:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Idirbhliana


Beidh an Idirbhliain ar fad i gCeapach na Laoi an tseachtain seo chugainn ag baint sult agus spraoi as imeachtaí éagsúla.

09/01/2017 09:37 | Cólaiste an Phiarsaigh

Comórtas an Eolaí Óg


Tá tionscnamh ón Idirbhliain i gComórtas an Eolaí Óg an tseachtain seo.  Baineann sé le cúrsaí gailf!!  Beimid ag siúl le dea thoradh.

09/01/2017 09:35 | Cólaiste an Phiarsaigh

Measúnú Iontrála Bliain 1


Beidh Measúnú Iontrála Bliain 1 2017/18 an Satharn seo 14-01-2017 ag tosnú ag 9.00.  Táimid ag siúl le bualadh le gach éinne.

09/01/2017 09:32 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bl.2


Tuesday 24 January 2017

Réamhscrúduithe


Monday 6 February 2017

Briseadh Lár Théarma


Monday 20 February 2017

Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bl.4


Thursday 6 April 2017

Saoire na Cásca


Monday 10 April 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana