• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Athoscailt na Scoile 2017-18


·      Fillfidh Bl.1,2,3 amháin ar an Mháirt 29/08/17:  8.50 – 1.00     ·      Fillfidh Bl.1,2,3,5,6 ar an gCéadaoin  30/08/17:  8.50 – 3.30                                         (Tráthchlár ar VS Ware)     ·       Bl. 4 ag filleadh ar an nDéardaoin 31/08/17:  8.50 – 3.30                                         Ionduchtú don lá   ...

22/08/2017 15:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

Athoscailt na Scoile 2017-18


·      Fillfidh Bl.1,2,3 amháin ar an Mháirt 29/08/17:  8.50 – 1.00     ·      Fillfidh Bl.1,2,3,5,6 ar an gCéadaoin  30/08/17:  8.50 – 3.30                                         (Tráthchlár ar VS Ware)     ·       Bl. 4 ag filleadh ar an nDéardaoin 31/08/17:  8.50 – 3.30                                         Ionduchtú don lá   ...

22/08/2017 15:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

Torthaí na h-Ardteistiméireachta


Bedih na torthaí ar fáil ar scoil ó 9:30 maidin amárach.  Beidh daltaí ag bailiú lasmuigh den príomh doras (nó sa halla má bhíonn sé fliuch).  Go n'eirí go geal le gach duine

15/08/2017 12:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scrúduithe na Roinne


Guímid, bainistíocht agus foireann teagaisc Choláiste an Phiarsaigh gach rath ar ár ndaltai a bheidh ag tabhairt faoi na scrúduithe amárach, amanathar, amainiris agus sna seachtainí romhainn.  Bainigí amach barr bhur gcumais.

06/06/2017 20:20 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal Is Déanaí 29/05/17


·      Turas Gaisce na hIdirbhliana ar siúl Dé Luain

29/05/2017 09:38 | Cólaiste an Phiarsaigh

Duaisbhronnadh 2017


Comhghairdeas le gach dalta arís a bhain amach duais nó a aithníodh ag ár gceiliúradh.  Ár seasamh oraibh.

26/05/2017 08:27 | Cólaiste an Phiarsaigh

Céiliúradh na hídirbhliana


Tráthnóna Céilúradh na hídirbhliana Dé Céadaoin, tosnú ag 1.30.

22/05/2017 09:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scrúduithe Bl. 5


Scrúduithe Bl. 5 ag tosnú ar an gCéadaoin.

22/05/2017 09:40 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Bl. 4


Bliain 4 ar thuras go dtí an Gaeltacht ar an Mháirt.

22/05/2017 09:39 | Cólaiste an Phiarsaigh

Ceoldráma na hIdirbhliana


Seó Ceoldráma na hIdirbhliana i Halla na Scoile oíche Dé Luain ag tosnú ag 7.30. Fáilte roimh cách.

22/05/2017 09:38 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Bl.1, 2, 3 istigh ó 8:50 - 13:00


Tuesday 29 August 2017

Cóisir na nIardhaltaí


Tuesday 29 August 2017

Gnáth lá scoile Bl.1,2,3,5,6


Wednesday 30 August 2017

Gnáth lá scoile + Ionduchtú Bl.4


Thursday 31 August 2017

Gach duine ar scoil - turas idirbhliana don lá


Friday 1 September 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana