• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements

Suíomh Idirlíon nua Scoile

Fáilte romhat go colaisteanphiarsaigh.ie

 
Scéal Is Déanaí

Bl. 1


Údar sa leabharlann ar an nDéardaoin le Bl. 1.  Beidh scéalta le clos.   "Aoibhinn beatha an scoláire a bhíos ag déanamh léinn"

13/02/2017 09:51 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cumann n dTuismitheoirí


Cruinniú Cumann na dTuismitheoirí oíche Dé Máirt 8.30.  Failte roimh cách.

13/02/2017 09:45 | Cólaiste an Phiarsaigh

Foróige


Foróige ag leanúint ar aghaidh lena gCuid Céardlannaí  le Bl. 1 an tseachtain seo.

13/02/2017 09:41 | Cólaiste an Phiarsaigh

Lá le Vailintín


Céiliúradh Lá le Vailintín ar an nDéardaoin.  Bígí ag faire amach.

06/02/2017 09:16 | Cólaiste an Phiarsaigh

Foróige


Beidh Foróige Ghleann Maghair le rang 1B an tseachtain seo

06/02/2017 09:12 | Cólaiste an Phiarsaigh

Réamhscrúduithe


Go n-éirí go geal le lucht  Réamhscrúduithe sa coicís atá romhainn.

06/02/2017 09:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

Foroige Ghleann Maghair


Foroige Gleann Maghair ag tabhairt Céardlann inniu do Rang 1C ar feasacht ó thaobh drugaí de.

01/02/2017 12:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Seó Bóthair


Is mór againn foireann Seó Bóthair a bheith in ár measc innu, i mbun ceardlanna le daltaí an ceathrú bliain agus an cúigiú bliain.  Bainigí taitneamh as.

01/02/2017 10:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Ár n-aíonna ón Airgintín


Ár seasamh oraibh, daltaí na hIdirbhliana a chuir céad míle, míle fáilte roimh ár n-aíonna ón Airgintín tráthnóna ínne.

01/02/2017 10:30 | Cólaiste an Phiarsaigh

Tráth na gCeist Gaelscoileanna


Mór-chomhghairdeachas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt i dtráth na gceist bord na hoíche aréir.   Chruthaigh daltaí na scoile seo spiorad agus atmaisféar iontach agus bhí sár-chaighdeán eolais i measc gach fhoireann.  Más é "doras feasa fiafraí" bhí eochar an dorais sin i seilbh foireann amháin a d'éirigh leo an dara áit a bhaint amach chun dul ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann i mBaile Átha Cliath.  Sin Emily Ní Thrindle, Stiofán Ó Drisceoil, Pádraig Mac an Rí agus Lúcás Mac Aogáin.  Tréaslaimid leo ar fad!

31/01/2017 11:15 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Briseadh Lár Théarma


Monday 20 February 2017

Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bl.4


Thursday 6 April 2017

Saoire na Cásca


Monday 10 April 2017

Aifreann Bl.3 & Bl.6


Tuesday 2 May 2017

Gaisce - Turas Bl.4


Thursday 4 May 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana