• Cólaiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine


VS

VSware

Login to our school administration system

Office 365

Login to access your school apps

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

An Scéal is déanaí 14/10/19


Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

14/10/2019 09:28 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 07/10/19


Pobal le Gaeilge Pobal le Chéile

07/10/2019 09:49 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 30/09/19


Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

30/09/2019 09:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 23/09/19 Pobal le Gaeilge Pobal le chéile


Bl. 3 ar thuya's Eolaíochts De Luain

23/09/2019 09:38 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 16/09/19 Pobal le Gaeilge Pobal le Chéile


Bl. 4 imithe go Barcelona an tseachtain seo. Go n-éirí go geal libh.

16/09/2019 09:25 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cúrsaí Spóirt 13/09/19


Comhghairdeas do chailíní camógaíochta a bhuaigh an 1/4ú Craobh Sinsir Coláistí Chorcaí ar an nDéardaoin 12/09/19 i gcoinne Carraig na bhFear 6-7 v 5-13.

13/09/2019 14:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 09/09/19 Pobal le Gaeilge Pobal le Chéile


Bl. 1 ar thuras don lá Dé Céadaoin - spórt agus spraoi i gCuan Oisrí

09/09/2019 09:51 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 02/09/19 Pobal le Gaeilge Pobal le Chéile


Fáilte thar nais roimh gach éinne inniu.

02/09/2019 09:00 | Cólaiste an Phiarsaigh

Torthaí na hArdteiste 2019


Beidh na torthaí ar fáil ón oifig ag 9.30 - 1.00 ar an Mháirt 13/08/19.

12/08/2019 12:55 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 27-05-19


Scrúdú Mata Dé Luain 11.00 - 1.00

27/05/2019 09:00 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Briseadh Lár-Théarma


Tuesday 29 October 2019

Breithlá an Phiarsaigh (Rugadh é i 1879)


Sunday 10 November 2019

Cruinniú T/M Bl.6 4.15 - 6.45


Monday 18 November 2019

Cruinniú T/M Bl.3 4.15 - 6.45


Tuesday 3 December 2019

Ceolchoirm na Nollag


Wednesday 18 December 2019
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana