• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal is déanaí 22-01-18


Daltaí Idirbhliana that nais ón Ríocht an tseachtain seo agus ag cur tús le rothlú nua ábhair agus aonaid.

22/01/2018 09:24 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 15-01-18


Scléip is spóirt i gCeapach na Laoi an tseachtain seo ag na Daltaí Idirbhliana.  Beimid ag súil leis na scéalta uathu! Scríocht sa Ríocht!

15/01/2018 09:43 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 08-01-18


Fáilte thar nais roimh gach éinne tar éis an mbriseadh

08/01/2018 09:36 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 18/12/17


Maisiú na seomraí ag dul ar aghaidh go tréan anseo ar scoil an tseachtain seo. Torthaí an chomórtais ar an nDéardaoin. Beidh Meitheal na scoile ag eagrú scannán do Bhliain 1 Dé Luain. Tráth na gCeist na Nollag do Bhliain 1 & 2 Dé Máirt ar scoil. Céiliúradh canadh na gCearúl Dé Céadaoin, Sóisir ar maidin, Sinsir tráthnóna. Beidh spóirt agus spraoi anseo sa Halla. Scannán Idirbhliana ag 1.30 ar an nDéardaoin i Halla na Scoile. Scoil ag críochnú ag 12.00 de hAoine. Go raibh gach sonas oraibh go léir an Nollaig seo.

18/12/2017 10:11 | Cólaiste an Phiarsaigh

Feachtas na Sosanna Gluaiseachta


Feachtas na Sosanna Gluaiseachta Sóisearach (Movement Breaks) ag tosnú inniu sna ranganna .  Dár leis an taighde, cabhraíonn an saghas rud seo leis an 'brain-body connection' agus cuireann sé feabhas ar 'cognitive functioning' chomh maith le 'acedemic achievement' i measc na ndaltaí.   Is idirghabháil uile scoile (whole school intervention) í seo idir na ranganna corpoideachais.

11/12/2017 10:54 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 11/12/17


Cat 4 na chéad bhliana ag tarlúint sa ríomhlann inniu.

11/12/2017 09:41 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluiche Iománaíochta 07/12/2017


Leath Chraobh Chorcaí Iomáint Sinsear Roinn B ar siúl inniu 07/12/2017 i Riverstick i gcoinne Cionn tSáile  ag tosnú 12.00.  

07/12/2017 09:02 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluiche Cispheile 05-12-17


Craobh Cispheile Chorcaí - Cailíní Sinsearach Roinn A ar siúl i Neptune amárach 05-12-17 ag tosnú ar 1.45.

04/12/2017 12:46 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 04-12-17


Bl. 4 ag bailiú do Concern sa chathair De Máirt, Spiorad na Nollag beo i measc na ndaltaí idirbhliana

04/12/2017 10:23 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluiché fé 14


Cluiche fé-14 ar siúl Dé Máirt 28/11/17  ag 1.00 i mBaile Róisín.

27/11/2017 11:28 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Scoil dúnta do dhaltaí - Chnúslá do Mhúinteoirí


Monday 12 March 2018

Breithlá an Phiarsaigh (Rugadh é i 1879)


Saturday 10 November 2018
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana