VS

VSware

Login to our school administration system

Office 365

Login to access your school apps

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

  • Cólaiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine


Announcements
Scéal Is Déanaí

An Scéal is Déanaí 2/12/19


Bl.4 ag bailiú do Concern sa chathair ar an Máirt 

02/12/2019 09:53 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 25-11-2019


Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

25/11/2019 09:25 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 18/11/19


Cruinniú T/M Bl.6 tráthnóna inniu 18/11/19 16.15 – 18.45 i Halla na Scoile

18/11/2019 10:14 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is Déanaí 11/11/19


 

11/11/2019 09:47 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 04/11/19


 

04/11/2019 09:26 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 21/10/19


Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

21/10/2019 10:16 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 14/10/19


Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

14/10/2019 09:28 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 07/10/19


Pobal le Gaeilge Pobal le Chéile

07/10/2019 09:49 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 30/09/19


Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

30/09/2019 09:56 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 23/09/19 Pobal le Gaeilge Pobal le chéile


Bl. 3 ar thuya's Eolaíochts De Luain

23/09/2019 09:38 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Ceolchoirm na Nollag


Wednesday 18 December 2019

Saoire na Nollag


Monday 23 December 2019

Measúnú Iontrála 2020


Saturday 11 January 2020

Turas Bl.4 go Ceapaigh na Laoi


Monday 13 January 2020

Cruinniú T/M Bl.2 4.15 - 6.45


Wednesday 22 January 2020
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana