• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

An scéal is déanaí 11-02-19


 

11/02/2019 09:29 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 04/02/19


Go n-éirí go geal le daltaí ag tabhairt faoi na reamhscrúduithe an tseachtain seo

04/02/2019 09:45 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 28-01-19


Bréagscrúduithe béil Ardteistiméireachta an tseachtain seo

28/01/2019 10:00 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 21-01-19


Ceardlann cré ag daltaí Bl. 6 Dé Máirt don lá

21/01/2019 11:54 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 14/01/19


 

14/01/2019 09:36 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is deanaí 07-01-19


Fáilte thar nais roimh gach éinne agus tá súil againn go raibh saoire deas ag gach duine

07/01/2019 09:46 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 17-12-18


Ceoldráma Idirbhliana do scoláirí na scoile ar an gCéadaoin - go n-éirí libh a dhaltaí

17/12/2018 09:50 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 10-12-18


Réimse mór imeachtaí an tseachtain seo do dhaltaí:

10/12/2018 09:15 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 03-12-18


Bl. 4 ag bailiú do Concern Dé Luain - beimis i gcónaí sásta tacaíocht a thabhairt ag an am seo

03/12/2018 09:23 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 26-11-18:


Daltaí Idirbhliana ar chúrsa tiomána Dé Máirt agus Déardaoin an tseachtain seo

26/11/2018 09:53 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Briseadh Lár Théarma


Monday 18 February 2019

Cruinniú T/M Bl.2 4.15 - 6.45


Tuesday 26 February 2019

Bréag scrúdú béil Gearmáinise Ardteiste


Monday 4 March 2019

Seachtain Gaelinne


Monday 11 March 2019

Rothlú 5 na hAbhair roghnacha Bl.4


Monday 25 March 2019
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana