• Cólaiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine


VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Torthaí na hArdteiste 2019


Beidh na torthaí ar fáil ón oifig ag 9.30 - 1.00 ar an Mháirt 13/08/19.

12/08/2019 12:55 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 27-05-19


Scrúdú Mata Dé Luain 11.00 - 1.00

27/05/2019 09:00 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 20/05/19


Scrúduithe an tseachtain seo do Bl. 2 agus Bl. 5. Go n-éirí go geal libh a dhaltaí Tráthnóna Idirbhliana Dé Máirt sa Halla ag céiliúradh obair na bliana Wriggle linn ar scoil Dé Luain ag cabhrú le múinteoirí ó thaobh teicneolaíochta de Turas Gaisce Dé Céadaoin agus Déardaoin, daltaí ag ullmhú le fada - bain taitneamh as Liam Doocey ag caint le dhaltaí Bl. 1,2,3 Dé hAooine ar ábhair éagsúla Craobh Chontae peil na gcailíní sóisir Dé Máirt ag 11.00

17/05/2019 14:18 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 13/05/19


Turas Corp Oideachais Dé Luain

13/05/2019 09:18 | Cólaiste an Phiarsaigh

Foirm iarratas do Phoist Teagaisc 2019/20


 

10/05/2019 10:18 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 07/05/2019


Lucht Meitheal 2019/20 le Scala Dé Máirt - Déardaoin an tseachtain seo Turas Gnó Bl. 6 Dé Máirt 9.00 - 13.00 Cruinniú Chumann na dTuismitheoirí oíche Dé Máirt 20.30 Athchlárú 2019/20 ag críochnú an tseachtain seo Oíche Eolais do thuismitheoirí Bl. 3 maidir leis ann Idirbhliain Dé Céadaoin 19.30 Duaisbhronnadh na Scoile oíche Déardaoin 19.30 - fáilte roimh cách Scrúdú Ealaíne Bl. 3 Déardaoin 9.00 - 12.00 S. 01 Scrúdú Ealaíne Bl. 6 Dé hAoine 9.00 - 12.00 S.01 Corn Craobh na hÉireann sa chamógaíocht ar cuairt Déardaoin 15.00

07/05/2019 10:05 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is Déanaí 29-04-19


Rogha Ábhair Bl. 5 ag tarlú an tseachtain seo

29/04/2019 09:44 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is Déanaí 09-04-19


Seachtain na Folláine an tseachtain seo ar scoil

08/04/2019 10:10 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 01-04-19


Scrúduithe Béil agus Praiticiúil arís an tseachtain seo

01/04/2019 09:49 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 25-03-19


Bl. 2B & 2C ag dul go dtí  an 'Merchant of Venice' Dé Luain

25/03/2019 11:11 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Bl.1 ag tosnú 8.50 - 1.00


Monday 26 August 2019

Bl.2 & Bl.5 amháin ag tosnú 8.50 - 1.00


Tuesday 27 August 2019

Bl.3 & Bl.6 amháin ag tosnú 8.50 - 1.00


Wednesday 28 August 2019

Gnáth lá scoile 8.50 - 3.30 do Bl.1,2,3,5,6


Thursday 29 August 2019

Gnáth lá scoile 8.50 - 1.00 do Bl.1,2,3,5,6


Friday 30 August 2019
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana