• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal is déanaí 12-11-2018


Scrúduithe Bl. 3 ag tosnú inniu don tseachtain - go néirí go geal libh

12/11/2018 10:09 | Cólaiste an Phiarsaigh

An scéal is déanaí 05-11-18


 Fáilte thar nais roimh gach éinne

05/11/2018 09:30 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 22-10-18


Tá na hAonaid Folláine nua ag tosnú inniu mar rothlú 2 do Bl. 1/2/3 - ana-thaitneamh á bhaint astu go dtí seo

22/10/2018 09:52 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is Déanaí 15-10-18:


Tá Bl. 4 ag tosnú ar Rothlú 2 ó thaobh na n-ábhair roghnacha de ar an 15-10-18.  Tá súil againn go bhfuil an Phunann leictreonach sin ag teacht le chéile.  Maith sibh!

15/10/2018 10:06 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 08-10-18


Beidh Foróige le Daltaí Bliain 1 arís an tseachtain seo. Táimid thar a bheith buíoch do gach rud a dhéanann siad dúinn.

08/10/2018 10:40 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is deanaí 01-10-2018


Beidh Foróige ag tosnú linn an tseachtain seo ag déanamh Sraith Ceardlannaí le Bl. 1 ar ábhair éagsúla.

01/10/2018 09:33 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 17/09/18


Turas na hdirbhliana go dtí an Ghearmáin an tSeachtain seo. Slua mór ag taisteal - go néirí go geal libh a dhaltaí agus a mhúinteoirí.

17/09/2018 10:34 | Cólaiste an Phiarsaigh

An Scéal is déanaí 10-09-18


 

10/09/2018 09:12 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 03-09-18


Ionduchtú Teicneolaíochta Bl. 1 Dé Máirt don lá.

03/09/2018 10:39 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 28-05-18


Bl. 1 ar fad ar Thuras Staire Dé Céadaoin don lá.

28/05/2018 09:19 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Scrúdú na 3ú Bliana


Monday 12 November 2018

Cruinniú T/M Bl.5 4.15 - 6.45


Thursday 22 November 2018

Cruinniú T/M Bl.3 4.15 - 6.45


Wednesday 12 December 2018

Saoire na Nollag


Monday 24 December 2018

Measúnú Iontrála


Saturday 12 January 2019
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana