• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements

Suíomh Idirlíon nua Scoile

Fáilte romhat go colaisteanphiarsaigh.ie

 
Scéal Is Déanaí

Aifreann na Scrúduithe Stáit


Aifreann na Scrúduithe Stáit do Bl. 3 agus Bl. 6 Dé Máirt 02-05-17 Seipéal Naomh Iosaif 2.15 - fáilte roimh thuismitheoirí na ndaltaí.

24/04/2017 09:27 | Cólaiste an Phiarsaigh

Lá Spóirt


Lá Spóirt na Scoile Dé hAoine san Institiúd Teicneolaíochta Chorcaí -  bí réidh le do thoil.  Busanna ag fágaint na scoile ag 8.45.

24/04/2017 09:24 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas go dtí an Ghaeltacht


Daltaí Bl. 5 ag dul go dtí an Ghaeltacht i gCiarraí an tseachtain seo.  Táimid go léir ag súil le dea aimsir agus turas den scoth.

24/04/2017 09:21 | Cólaiste an Phiarsaigh

Saoire na Cásca


Scoil ag críóchnú 12.20 Dé hAoine.

03/04/2017 09:25 | Cólaiste an Phiarsaigh

Turas Bl. 4.


Turas Londain Bl. 4 - 38 ag taisteal Céadaoin/ Déardaoin - múinteoirí & daltaí ag súil go mór leis.

03/04/2017 09:21 | Cólaiste an Phiarsaigh

Seachtain na Folláine


Seachtain na Folláine an tseachtain seo.  Bígí ag faire.

03/04/2017 09:10 | Cólaiste an Phiarsaigh

Comórtas 'Irish Chemistry Olympiad'


Beidh Aoife Ní Ghóilín agus Jill Ní Bhuachalla ag glacadh páirt san comórtas 'Irish Chemistry Olympiad" i D.C.U. Baile Átha Cliath Dé Satharn seo.  Is comórtas é do na daltaí Árdteiste Ceimice is fearr sa tír.  Guímid gach rath orthu agus táimid an-bhródúil astu bheirt.

31/03/2017 13:27 | Cólaiste an Phiarsaigh

Tráth na gCeist


Daltaí ón scoil ag glacadh páirt i gCraobh na hÉireann Tráth na gCeist ar son Gaelscoileanna De Máirt.  Go néirí libh go léir.

27/03/2017 10:04 | Cólaiste an Phiarsaigh

Seachtain na Folláine


Seachtain na Folláine an tseachtain seo chugainn - réimse mór imeachtaí do scoláirí agus do mhúinteoirí.  Bígí ag faire amach.

27/03/2017 10:00 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scrúduithe na hArdteistiméireachta


Guímid gach ádh agus rath ar ár ndaltaí Ardteistiméireachta a bheidh ag tabhairt faoi scrúduithe an tseachtain seo chugainn agus an tseachtain dar gcionn.  Go n-éirí go geal libh go léir agus go mbaine sibh amach barr bhur gcumais.

26/03/2017 13:31 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Lá Spóirt


Friday 28 April 2017

Aifreann Bl.3 & Bl.6


Tuesday 2 May 2017

Gaisce - Turas Bl.4


Thursday 4 May 2017

Oíche Eolas Bl.3


Thursday 4 May 2017

Duiasbhronnadh


Thursday 11 May 2017
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana