• Coláiste an Phiarsaigh

    Chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil an dalta a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha, rannpháirteacha sa tsochaí.

  • Pobal Beo Scoile

    Daltaí ag baint amach barr a gcumais

  • Ag Spreagadh an Chumais

    Féin-mhuinín, féin-mheas agus freagracht a fhorbairt i ngach duine
VS

VSware

Login to our school administration system

Google Mail

Login to access your school email

Edmodo

Login to Edmodo our online learning system

 

Announcements
Scéal Is Déanaí

Scéal is Déanaí 23/04/18


Aifreann na Scrúduithe Stáit Bl.3/Bl.6 Dé Máirt 14.00  Séipéal Naomh Iosaif, Gleann Maghair. Fáilte roimh thuismitheoirí.

23/04/2018 10:18 | Cólaiste an Phiarsaigh

Foirm iarratas do Phoist Teagaisc 2018/19


 

20/04/2018 14:29 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is Déanaí 16-04-2018


Scrúduithe Béil agus praiticiúil arís an seachtain seo

16/04/2018 10:42 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluiche Peile


Beidh cluiche pelie fé 16.5 ar siúl ar an Aoine 13/04/18 in Araglin ag 12.30.

12/04/2018 15:57 | Cólaiste an Phiarsaigh

Cluichí


Peil na mBan fé 16 - beidh cluiche ar siúl i gCarraig Uí Leighin ar an gCéadaoin 11-04-18 ag 10.00.

09/04/2018 13:07 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 09/04/18


Fáilte thar nais roimh gach éinne

09/04/2018 10:23 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 20/03/18


Daltaí Idirbhliana ag ullmhú go tréan do cheoldráma na hIdirbhliana faoi láthair.  Mámaí Mia ag teacht go luath

20/03/2018 10:02 | Cólaiste an Phiarsaigh

Eolas faoi cluichí 13-03-18


14/03/18 - Cluiche Peile na gCailíní fé 16 i gCarraig Uí Leighin ag 10.00

13/03/2018 11:52 | Cólaiste an Phiarsaigh

Scéal is déanaí 12/03/2018


Seachtain na Gaeilge an tseachtain seo, bígí ag faire amach

12/03/2018 13:07 | Cólaiste an Phiarsaigh

Iománaíocht fé 15


Cluiche Iománaíochta fé 15 ar siúl Dé hAoine 09/03/18 i Goatenbridge Co. Thiobrann Árainn ag 12.30. Beidh daltaí ar ais ag 3.15.

09/03/2018 08:37 | Cólaiste an Phiarsaigh
Twitter Feed

Fáilte

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, gur aon slí gur féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an dalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanais na scoile. Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile í an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus daltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge ar scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin. Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí thaitneamhach, ghaelach. Bígí linn san obair.

Micheál Ó Tuama, Príomhóide

Féilire Scoile

Cruinniú Fóirne Scoile


Thursday 26 April 2018

Breithlá an Phiarsaigh (Rugadh é i 1879)


Saturday 10 November 2018
Cliceáil anseo chun amharc ar Féilire Scoile
Féilire Idirbhliana