Curaclam

An tSraith Shóisearach

An tSraith Shinsearach

Croí-ábhair

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • Eolaíocht
 • O.S.S.P

​Ábhair Roghnach;

 • Ceol
 • Staidéar Gnó
 • Ealaín
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Iodáilis
 • Fraincis
 • Gearmáinis
 • Spáinnis

Ábhair neamh-scrúduithe

 • Múinteoir Ranga
 • Corp Oideachas
 • Creideamh
 • Treoir Ghairm
 • Ríomhstaidéar
 • Oideachas Sláinte 

Croí-ábhair

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Nua Theanga amháin
 • Fraincis,
 • Gearmáinis
 • Iodáilis
 • Spáinnis

​Ábhair Roghnach;

 • Fraincis
 • Gearmáinis
 • Iodáilis
 • Spáinnis
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Ceol
 • Ealaín
 • Fisic
 • Ceimic
 • Bitheolaíocht
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Cúntasaíocht
 • Gnó
 • Eacnamaíocht

Ábhair neamh-scrúduithe

 • Creideamh
 • Corp Oideachas
 • Treoir Ghairm
 • Múinteoir Ranga
   

Idirbhliain

An tSraith Shinsearach

Bun Ábhar

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Treoir Ghairm
 • Creideamh
 • Corp Oideachas
 • Múinteoir Ranga

Ábhar Roghnaithe

 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Fisic
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Ealaín
 • Ceol,
 • Gnó
 • Cuntasaíocht
 • Iodáilis
 • Spáinnis
 • Fraincis
 • Gearmáinis
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Eacnamaíocht

Na hAonaid

 • Cumarsáid
 • Aeróbaíocht
 • Scríbhneoireacht
 • Cruthaitheach
 • Ceoldráma
 • Nuachtlitir
 • Potadóireacht
 • Tarrtháil
 • Sínis
 • Códúcháin

Imeachtaí Lasmuigh Den Rang

 • Taithí Oibre
 • Seirbhís Phobail
 • Turasanna An Turas Thar Lear
 • Russagh Mills
 • Seachtain n-imeachtaí
 • Ceolchoirm na Nollag
 • Duais bhronnadh
 • Oíche na hidirbhliana

Aonad na 5ú Bliana

Chomh maith leis na hábhair seo roghnaíonn na daltaí aonaid ar
leith le déanamh le linn na 5ú bliana as na haonaid seo a leanas 

 • Potadóireacht 
 • Tarrtháil
 • Caint Phoiblí
 • Drámaíocht
 • Cumarsáid
 • Ríomhaireacht
 • Scríbhneoireacht Chruthaitheach