Foirm Iarratas
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Foirm Iarratas 2021/22  08/10/2020143.91 KBDownload
Fógra Iontrála

Tá an Fógra Iontrála Bliantúil seo a leanas ullmhaithe ag Bord Bhainistíochta Choláiste an Phiarsaigh maidir le hiontráil daltaí don scoil bhliain 2021/2022. Foilsíodh an fógra seo ar 22ú Méan Fómhair 2020.

 

Is é líon na n-áiteanna atá ar fáil don chéad bhliain ná 120


Tá cóip de pholasaí iontrála Choláiste an Phiarsaigh ar fáil ag Suíomh idirlín na scoile: www.colaisteanphiarsaigh.ie

 

Tá foirmeacha iarratais iontrála do Choláiste an Phiarsaigh ar fáil ó 8ú Deireadh Fomhair 2020 ag:


Ní ghlacfar le hiarratais do bhuíon na chéad bhliana i gColáiste an Phiarsaigh go dtí tar éis an 8ú Deireadh Fomhair 2020. Is é an dáta deireanach go nglacfar le hiarratais ná 29ú Deireadh Fómhair 2020. 


Cuirfear aon iarratas a fhaightear tar éis an dáta seo san áireamh agus déanfar é a phroiseáil ar bhonn iarratas déanach de réir pholasaí iontrála na scoile.


Ní ghlacfar le hiarratais aistriú go dtí buíonta na chéad bhliana, an dara, an tríú, an ceathrú, an cuigiú agus buíon an tséú bliain i gColáiste an Phiarsaigh go dtí tar éis 1ú Bealtaine 2021. Is é an dáta deireanach go nglacfar le hiarratais ná 22ú Bealtaine 2021. Cuirfear aon iarratas a fhaightear tar éis an dáta seo san áireamh agus déanfar é a phroiseáil ar bhonn iarratas déanach de réir pholasaí iontrála na scoile.Cuirfear tairiscint nó diúltú áite in iúl d'iarratasóirí chéad bhliana faoin 16ú Samhain 2020.


Caithfidh iarratasoirí a n-éiríonn leo áit a ghnothú sa chéad bhliain a n-inghlacthacht áite a dheimhniú trí fhoirm inghlacthachta a chur ar ais ar nó roimh 30ú Samhain 2020.


Mura nglactar le tairiscint iontrála roimh an sprioc lá atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar.