Foirm Iarratas ar fáil 1/10/21
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Foirm Iarratais 2022 - 2023  30/09/202127.89 KBDownload
Fógra Iontrála

Tá an Fógra Iontrála Bliantúil seo a leanas ullmhaithe ag Bord Bhainistíochta Choláiste an Phiarsaigh maidir le hiontráil daltaí don scoil bhliain 2022/2023. 

 

Is é líon na n-áiteanna atá ar fáil don chéad bhliain ná 120


Tá cóip de pholasaí iontrála Choláiste an Phiarsaigh ar fáil ag Suíomh idirlín na scoile: www.colaisteanphiarsaigh.ie

 

Tá foirmeacha iarratais iontrála do Choláiste an Phiarsaigh ar fáil ó 1ú Deireadh Fomhair 2021 ag:


Ní ghlacfar le hiarratais do bhuíon na chéad bhliana i gColáiste an Phiarsaigh go dtí tar éis an 1ú Deireadh Fomhair 2021. Is é an dáta deireanach go nglacfar le hiarratais ná 22ú Deireadh Fómhair 2021. 


Cuirfear aon iarratas a fhaightear tar éis an dáta seo san áireamh agus déanfar é a phroiseáil ar bhonn iarratas déanach de réir pholasaí iontrála na scoile.


Ní ghlacfar le hiarratais aistriú go dtí buíonta na chéad bhliana, an dara, an tríú, an ceathrú, an cuigiú agus buíon an tséú bliain i gColáiste an Phiarsaigh go dtí tar éis 1ú Bealtaine 2022. Is é an dáta deireanach go nglacfar le hiarratais ná 22ú Bealtaine 2022. Cuirfear aon iarratas a fhaightear tar éis an dáta seo san áireamh agus déanfar é a phroiseáil ar bhonn iarratas déanach de réir pholasaí iontrála na scoile.Cuirfear tairiscint nó diúltú áite in iúl d'iarratasóirí chéad bhliana faoin 12ú Samhain 2021.


Caithfidh iarratasoirí a n-éiríonn leo áit a ghnothú sa chéad bhliain a n-inghlacthacht áite a dheimhniú trí fhoirm inghlacthachta a chur ar ais ar nó roimh 26ú Samhain 2020.


Mura nglactar le tairiscint iontrála roimh an sprioc lá atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar.