TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Foirm Iarratais 2024-25  19/09/202322.75 KBDownload

Tá an Fógra Iontrála Bliantúil seo a leanas ullmhaithe ag Bord Bhainistíochta Choláiste an Phiarsaigh maidir le hiontráil daltaí don scoil bhliain 2024/2025. 

 Is é líon na n-áiteanna atá ar fáil don chéad bhliain ná 120 dalta

Tá cóip de pholasaí iontrála Choláiste an Phiarsaigh ar fáil ag:

 

Tá foirmeacha iarratais iontrála do Choláiste an Phiarsaigh ar fáil ag:

Ní ghlacfar le hiarratais do bhuíon na chéad bhliana i gColáiste an Phiarsaigh go dtí tar éis an 1ú Deireadh Fomhair 2023. Is é an dáta deireanach go nglacfar le hiarratais ná 20ú Deireadh Fómhair 2023. 

Cuirfear aon iarratas a fhaightear tar éis an dáta seo san áireamh agus déanfar é a phroiseáil ar bhonn iarratas déanach de réir pholasaí iontrála na scoile.

Ní ghlacfar le hiarratais aistriú go dtí buíonta na chéad bhliana, an dara, an tríú, an ceathrú, an cuigiú agus buíon an tséú bliain i gColáiste an Phiarsaigh go dtí tar éis 1ú Bealtaine 2024. Is é an dáta deireanach go nglacfar le hiarratais ná 24ú Bealtaine 2024. Cuirfear aon iarratas a fhaightear tar éis an dáta seo san áireamh agus déanfar é a phroiseáil ar bhonn iarratas déanach de réir pholasaí iontrála na scoile.

Cuirfear tairiscint nó diúltú áite in iúl d'iarratasóirí chéad bhliana faoin 26ú Deireadh Fómhair 2023.


Caithfidh iarratasoirí a n-éiríonn leo áit a ghnothú sa chéad bhliain a n-inghlacthacht áite a dheimhniú trí fhoirm inghlacthachta a chur ar ais ar nó roimh 10ú Samhain 2023.

Mura nglactar le tairiscint iontrála roimh an sprioc lá atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar. 


  • Suíomh Idirlín na Scoile: www.colaisteanphiarsaigh.ie
  • Oifig na Scoile: 021 4821955 [cóip clóbhuailte]
  • Seol ephost chuig: oifig@colanphiarsaigh.ie