Teagmháil (Contact)

 

Seo na h-amanta go bhfuil rúnaí na scoile ar fáil chun glacadh le foirmeacha, airgead nó aon ghnó scoile eile. Is nós é sa scoil seo coinne a shocrú roimh ré má tá sé ar intinn ag tuismitheoir/caomhnóir bualadh leis an bpríomhoide, leis an bphríomhoide tánaisteach nó le múinteoir ar bith.


The Office is open to accept forms, money, other school business etc. from the public on the days and times stated below. It is the practice in this school that a parent or guardian who wishes to meet with a member of staff  would do so by appointment.


Cólaiste an Phiarsaigh

Uaireannta Oifig na Scoile don phobal.

Luan - Aoine : 8.30am - 4.00pm