Curaclam Idirbhliana

 

Bun Ábhar

Gaeilge

Béarla

Mata

Treoir Ghairm

Creideamh

Corp Oideachas

Múinteoir Ranga

 

Ábhair Roghnacha

Bitheolaíocht

Ceimic

Fisic

Tíreolaíocht

Stair

Ealaín

Ceol,

Gnó

Cuntasaíocht

Iodáilis

Spáinnis

Fraincis

Gearmáinis

Eacnamaíocht Bhaile

Eacnamaíocht

Eolaíocht Talmhaíochta

Mata Fheidhmeach

 

Na hAonaid

Ceoldráma

Nuachtlitir

Potaireacht

Staidéar Eorpach

Sínis

Scoil ghlas

Líníocht Grafach

Róbataic

Polataíocht

Fiontraíocht

Ceannairí don Todhchaí

Nualáithe Shóisialta Óga

 

Imeachtaí Eile Idirbhliana

Taithí Oibre

Seirbhís Phobail

 

Turais bhreise

An Turas Thar Lear

Ceapach na Laoi

Cúrsa Tiomána

Ceolchoirm na Nollag

Duais bhronnadh

Oíche na hidirbhliana