Ráiteas Misin

  • Meánscoil lán-Ghaelach is ea Coláiste an Phiarsaigh.
  • Tugann pobal uile na scoile tús áite don chultúr Gaelach
  • Tá sé mar aighm againne i gColáiste an Phiarsaigh tréithe na Críostaíochta a chothú
  • Is é sainspiorad na scoile ná meas a bheith againn ar a chéile, agus sinn ag tabhairt aitheantais d'éagsúlacht daoine, inár gcaidreamh laethúil
  • Tá Coláiste an Phiarsaigh tiomnaithe d'fhorbairt, do dhea-oiliúint agus d'fheabhas acadúil an dalta