Curaclam Idirbhliana

Idirbhliain

Bun Ábhar

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Treoir Ghairm
 • Creideamh
 • Corp Oideachas
 • Múinteoir Ranga

Ábhair Roghnacha

 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Fisic
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Ealaín
 • Ceol,
 • Gnó
 • Cuntasaíocht
 • Iodáilis
 • Spáinnis
 • Fraincis
 • Gearmáinis
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Eacnamaíocht

Na hAonaid

 • Cumarsáid
 • Aeróbaíocht
 • Scríbhneoireacht Chruthaitheach
 • Ceoldráma
 • Nuachtlitir
 • Potaireacht
 • Tarrtháil
 • Sínis
 • Códúcháin

Imeachtaí Eile Idirbhliana

 • Taithí Oibre
 • Seirbhís Phobail
 • Turais bhreise
 • An Turas Thar Lear
 • Ceapach na Laoi
 • Cúrsa Tiomána
 • Ceolchoirm na Nollag
 • Duais bhronnadh
 • Oíche na hidirbhliana