Folláin

Tá Siopa Sláintiúil Nua na Scoile “Folláin” fe chúram ‘Balance Café & Deli’,  Gleann Maghair ag oscailt ar an gCéadaoin ag 10.50.

 

Is féidir bia a cheannach ag am lóin má theastaíonn uait.  Chun bia a ordú féach ar an mbia chlár atá anseo thíos agus is féidir leat é a ordú ag an siopa féin roimh 8.45 ar maidin. Beidh bia te á dhíol again sar i bhfad.

 

Our new school shop “Folláin” under the ownership of Balance Café & Deli, Glanmire will open on Wednesday at 10.50 a.m.  A wide range of healthy food options and snacks will be available to students.  To order food from the menu listed below, students must place the order with the school shop prior to 8.45 a.m.  Food will be available to be collected at 1.00 p.m.

 

A range of hot foods will be available in the coming weeks.

Bia folláin / Scoil folláin

 

Biachlár na Mac léinn

Scíobhais don mhaidin & lón

Gránóla le compote torthaí agus iógairt nádúrtha €2.95

Muifín le coirce, fraocháin ghorma, síolta lus na gréine agus banana €2.00

Torthaí úra le fáil úll, banana €0.70 an ceann. Póta torthaí €2.00

Barra gránóla le cnónna rósta, coirce, síolta, seacláid dhorcha agus ola chnó €2.00

Liathróidí próitéine – rogha do bhlasanna €1.60

Rogha táirgí bácáilte e,g scónaí €1.10, carraigeán €2.00 , briosca sceallaí seacláide €0.75,

cístíní cupa €1.50.

Barra Nature valley

Rogha craicear

Rogha iogárt

Deoch iogáirt

Lón

Rogha ceapairí, fillteoga, rollóga líonta le bia sláintiúil d'ardcaighdeán ó €2.50

Veigeatóir €2.50, feoil €3.00, fillteoga & ceapairí €3.50

Feoil - sicín, sicín cajun, turcaí, liamhás, tuinnín, mairteoil le spiosraí

Sailéid - trátaí, piobar buí & peisteo, piobair le líoma & lus an choire, cuineo le miontas & pomagránait, cairéid & síolta le analanncitreas, sailéad prátaí cálslá, duilleoga sailéid, cúscús le trátaí griantriomaithe, peisteo, ruachán, ubh faoi mhaonáis,oinniún earraigh, picil.

Anraith & arán donn/ rollóg €2.30

Póta pasta caiscín le hanlann úr déanta as trátaí agus glasraí €2.20 le sicín €3.50

Núdail le  piobar, anlann soighe nó anlann sillí milis €2.20 sicín/ le sicín cajun €3.50

Pláta fuinnimh lán le próitéin le spionáiste, turcaí nó tuinnín, ubh cruabhruite agus sailéad €4.20

Rogha sailéad úra - gnáth €2.20 mór €3.50

Áran gan ghlútan agus táirgí bácáilte eile ar fáil

Sailéid & Ceapairí le bheith ordaithe ar maidin

Déantar ár bia go léir go laethúil sa chaife.Tá ár gceapairí déanta úr le harán ceardaí, úsáidtear feoil d'ardchaighdeán, brollach sicín slisnithe agus ár sailéad féin déanta ar an láthair.


Student Menu

Snack Options available at morning break & lunch

Granola with fruit compote and natural yoghurt €2.95

Muffin with oats, blueberries, sunflower seeds and banana €2

Fresh fruit apples, bananas 70 cent each, fruit tubs €2

Granola bar with roasted oats, fruit and seeds, dark chocolate and coconut oil €2

Protein Balls – various flavours €1.60

Selection of freshly made baked goods e,g scones €1.10, rocky road €2 , chocolate chunk & oat cookies 75 cent, cupcakes €1.50 (available Friday only)

Selection of nature valley bars

Cracker selection

Selection of Yoghurts

Yoghurt drink

 

Lunch Options

Selection of wholemeal sandwiches, wraps & rolls with good quality fillings.

Vegetarian €2.50, plain meat €3, wraps & sandwiches €3.50

Meats - chicken breast, cajun chicken breast, turkey, ham, tuna, spiced beef

Salads - tomato, yellow pepper & pesto, peppers with lime & corriander, quinoa with mint & pomegranate,  carrot & seed with citrus dressing, potato salad, coleslaw, salad leaves, cous cous with sundried tomato, pesto & rocket, egg mayonnaise & spring onion, cucumber pickle.

Soup & wholemeal bread/roll €2.30

Wholemeal pasta with freshly made tomato and vegetable sauce €2.20 Add chicken €3.50

Noodles with peppers, soy sauce & sweet chilli €2.20 with chicken breast or cajun chicken breast €3.50

Protein power plate with spinach, turkey or tuna, hard boiled egg and salads € 4.20

Selection of fresh salads regular €2.20 large €3.50

Gluten free bread and home-baked goods are available

 

All of our food is made fresh daily in store. Our sandwiches are made with fresh Artisan breads, quality meats, freshly sliced chicken breasts and our own salads.