Duaisbhronnadh Scoile

Scothscoláire:

Bronntar an duais Scothscoláire ar dhalta amháin ó ghach bhliain ghrúpa.

Is iad na critéir seo a leanas a lorgaítear.

1.              Tacaíocht uile agus iomlán do Chód Iompair agus Smachta na Scoile.

2.              Caighdeán oibre an dalta

3.              Tinreamh an dalta

4.              Páirt i gcursaí Eiscurriculaime na Scoile

5.              A bheith gafa le coistí fé leith

6.              Tacaíocht a léiríonn siad do comhdhaltai

7.              Dílseacht do éiteas na scoile

 

 

 

Gradam Teanga Sóisearach - Gradam Mháire G Ní Chiarba

Is ar dalta triú bliana a léiríonn tallann agus cumas teangan eisceachtúil ‘sna nua-theangacha a bhronntar an gradam seo.

Is iad na critéir seo a leanas a bhíonn ar an dalta a chomhlíonadh

1.              Tallann eisceachtúil maidir le labhairt na teangan/teangacha

2.              Cluas ana mhaith – in ann fuaimeanna na teangan/teangacha a phiocadh suas gan deacaireacht agus aithris a dhéanamh orthu

3.              Cruinneas na teangan/teangacha – gramadach le bheith ar eolas

4.              Fiosracht maidir le cultúr na teangan/teangacha, na daoine a labhraíonn í/iad agus an tír/na tíortha ina labhraítear í/iad

5.              Fiosracht nádúrtha i leith na teangan/teangacha agus gach a bhaineann lei/leo