Eolaire Foirne

Bainistíocht agus Riarachán

Príomhoide Micheál Ó Tuama 
Príomhoide Tánaisteach Liam Ó Laighin
Rúnaí Gillian Uí Shíocháin
Rúnaí Máire Breathnach

Foireann Theagaisc

 Eacnamaíocht Bhaile  Iníon Ní Ghreacháin 
 Oideachas Feabhais/Béarla/Stair  Iníon Ní Dhonnchú 
 Treoir Ghairm/Gearmáinis/Oid.Sláinte  Iníon Ní Breathnach 
 Gaeilge/Stair/Tíreolaíocht/Ríomhstaidéar  Máistir Ó Céilleachair
 Mata/Dramaíocht  Iníon Ní Dhonnchú 
 Eac.Bhaile/Bitheolaíocht  Iníon Ní Chrualaoi
 Ceol/O.S.S.P  Iníon Ní Bhroin 
 Cuntasaíocht/Mata  Iníon Ní Scollaí 
 Staidéar Gnó/Ríomhstaidéar  Máistir Brioscú
 Corp Oideachas/Ceimic/Eolaíocht  Iníon Ní Leader 
 Gearmáinis/Spáinnis  Iníon Ní Sheaghdha
 Tíreolaíocht/Spáinnis  Iníon Ní Chonaill
 Béarla/Fraincis  Iníon Ní Mhurchú
 Ceol/Mata  Iníon de Búrca 
 Gaeilge/Spáinnis  Iníon Ní Chionnaith 
 Gaeilge/Béarla/Drámaíocht  Iníon Ní Loingsigh
 Béarla/Gaeilge  Iníon Ní Argáin
 Ealaín/Oideachas Sláinte  Iníon Ní Chionaola
 Béarla/Stair/O.S.S.P  Iníon Ní Mhathúna
 Eolaíocht/Mata/Tacaíocht Fhoghlama  Iníon Ní Cheallacháin 
 Béarla/Tíreolaíocht  Iníon Ní Ruain 
 Mata/Gnó  Iníon Ní Chonchubhair
 Béarla/Fraincis  Iníon de Buitléir 
 Stair/Tíreolaíocht/O.S.S.P  Máistir Ó Coigligh
 Creideamh  Iníon Ní Fhearghaíl
 Mata/Gaeilge  Iníon Ní Laocha
 Eolaíocht/Corp Oideachas/Eolaíocht Talmhaíochta/Ceimic  Iníon Ní Bhroin
 Fraincis/Spáinnis  Iníon Ní Chonchubhair 
 Béarla/Stair  Máistir Ó Colmáin 
 Gaeilge/Fraincis/O.S.S.P/Gearmáinnis  Iníon Ní Riordáin 
 Fisic/Eolaíocht/Ríomhstaidéar/Mata Fheidhmeach  Iníon Furlong 
 Mata/Eacnamaíocht  Iníon Ní Riordáin 
 Béarla  Iníon Ní Chonaill 
 Eolaíocht/Fisic/Mata  Iníon Ní Sheoighe
 Fraincis/Gearmáinis/Iodáilis  Iníon Ní Drisceoil 
 Gaeilge/Corp Oideachas/ O.S.S.P.  Iníon Ní Chearbhúil
 Gaeilge/Corp Oideachas
 Máistir Mac Alastair
 Gaeilge/Eacnamaíocht Bhaile  Iníon Ní Riordáin
 Mata  Máistir de Barra
 Ealaín/Béarla  Iníon Nic Suibhne
 Gaeilge/Stair/Ríomhaireacht  Iníon Ní Cheallacháin
 Spáinnis  Iníon Ní Dhonnaile

M.G.O

 Gaeilge/Corp Oideachas Máistir de Paor - Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 Eolaíocht/Bitheolaíocht Iníon Ní Chonchúir - Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 Spáinnis/Gearmáinis Iníon Ní Chochláin - Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Cúntóir Riachtanas Speisialta

 Cúntóir Riachtanas Speisialta Máire Ní Shúilleabháin

Foireann Choimhdeach

 Airíoch Scoile Seán Mac Gearailt