Laebharlann na Scoile
Beidh an leabharlann oscailte gach Déardaoin ag am lóín i gcóir léamh agus iasacht leabhair. Fáilte roimh cách.

An leabharlann ficsean oscailte do dhaltaí Bl.1, 2 agus 3 tríd na múinteoirí Béarla atá acu. ( tá eocar don cófra nua ag na múinteoirí sin, nó tá eocar ar fáil san oifig)