Scéal Is Déanaí

Scéal is déanaí 25-11-2019

Nov 25 2019

Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

Wriggle ag obair le múinteoiri na scoile ó thaobh teicneolaíochta de Dé Luain

Foróige linn ar an Mháirt ag obair le Bl. 1

Rang Staire Bl. 6 ar cuairt go dtí leabharlann Chorcaí Dé Céadaoin

Eithne Hunt ag caint le tuismitheoirí Bl. 1,2,3 oíche Déardaoin 19.00 S. 12/13

Cainteoir Gnó le Bl. 5 agus Bl. 6 Dé hAoine

Cluiche peile sinsireach 27-11-19 ag 12.30

Cluiche peile na gcailíní fé 16.5 28-11-19 ag 10.30

Cartlann
Catagóirí
clibeanna