Scéal Is Déanaí

An Scéal is déanaí 21/10/19

Oct 21 2019

Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

Turas Eacnamaíocht Bhaile Dé Luain do dhaltaí Bl. 6

Turas Ealaíne Dé Máirt do dhaltaí sinsearacha na scoile

Cat 4 Bl. 1 ar siúl Dé Máirt 

Comhairle na Mac Léinn ag teacht le chéile Dé Céadaoin - Cruinnú 1.15

Lá na nGeansaithe Club Dé hAoine

Cluiche camógaíochta i Buck Leary's Dé Máirt 22/10/19 ag 10.30

Iománaíocht fé 14- Blitz Dé Máirt 22/10/19

Cluiche Iománaíochta sinsear Déardaoin 24/10/19

Cluiche Peil na mBan sinsear Déardaoin 24/10/19

 

Cartlann
Catagóirí
clibeanna