Scéal Is Déanaí

An Scéal is déanaí 30/09/19

Sep 30 2019

Pobal le Gaeilge Pobal le chéile

Garda Noel Fitzpatrick ag caint le Bl. 4 Dé Luain

Aoi-chainteoir Gnó  linn Dé Máirt

Turas Tíreolaíochta Bl. 6 Dé Céadaoin

Oíche oscailte ar an nDéardaoin 6.00 - 9.00 - scoil ag críochnú ag 1.00 chun an áit a ullmhú

Torthaí an Teastais Shóisearaigh Dé hAoine - go n-éirí go geal le gach éinne

Cluiche cispheile cailíní fé 16 & fé 19 Dé Máirt 10.30 - 1.30

Cluiche camógaíochta sinsir Dé Céadaoin11.30 i bPáirc na Sáirséalaigh

Cluiche iománaíochta fé 16.5 Dé Céadaoin i Bothar Leathan, Tiobraid Árainn ag 12.30

Cluiche cispheile buachaillí fé 19 Dé Céadaoin i nGleann Maghair Uacht.

Cluiche peile na mban sinsir 11.00 Déardaoin

Cartlann
Catagóirí
clibeanna