Scéal Is Déanaí

An Scéal is déanaí 21-01-19

Jan 21 2019

Ceardlann cré ag daltaí Bl. 6 Dé Máirt don lá

Rang 2C ag obair le Scala ar an Mháirt don lá

Scoil ón Airgintín ar cuairt linn Dé Máirt - Bl. 4 ag tabhairt aire dóibh

Cruinniú Tuis./Múint. Bl. 1 Déardaoin 

Cluiche peile fé16 Dé Máirt 22-01-19 i Delaney's Dublin Hill

Cluiche peile fé 16.5 Dé Céadaoin 23-01-19

Cartlann
Catagóirí
clibeanna