Scéal Is Déanaí

2/5/17 An scéal is déanaí

May 02 2017

 

Beidh caint Oideachas Sláinte ag Bl.5 an tseachtain seo. Cuid lárnach é seo don curaclam Oideachas Sláinte sinsir.

Craobh Iomána na Mumhan fé 15 Dé Céadaoin i Mainistir Fhear Maí. Ag tosnú ag 12.30 i.n. Beimíd ag súil le slua glomhar. Go néirí go geal libh a bhuachaillí.

Daltaí idirbhliana ar thuras Gaisce ar an nDéardaoin is Dé hAoine. Beidh an ghrian ag spalpadh déarfainn.

Beidh fhoireann mata ó Bl.3 ag glacadh páirt i gcomórtas mata oíche Dé hAoine. Go néirí leo.

Cartlann
Catagóirí
clibeanna