Scéal Is Déanaí

Cuntas Faoin gCluiche : Craobh na hÉireann

Mar 06 2017

Craobh Cispheile Uile Éireann i Sraithchomórtas na Scol Fé-19 A na gCailíní

Coláiste Chiaráin, Léim an Bhradáin: 52

Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair: 56


Uair fhánach nó uair faoi seach raghadh sé dian go maith ort focail a aimsiú a dhéanfadh cur síos éifeachtach ar chluiche.  B’amhlaidh a tharla nuair a bhí Coláiste Chiaráin, Léim an Bhradáin le Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair sa Láthair Náisiúnta Chispheile ar an gcéad lá de mhí an Mhárta i mbliana.  Ba ann a imríodh Craobh Cispheile Uile Éireann i Sraithchomórtas na Scol Fé-19 A na gCailíní.  Dá siúlfá Éire ní bhfaighfeá a leithéid de chluiche mar chun na fírinne a insint is é an tuairim is treise a maíodh i measc na maithe agus moruaisle a bhí bailithe ann ná go raibh sé ar an gcluiche ab’fhearr agus ab iontaí a imríodh san ionad seo i mbliana.  Ní haon bhréag a rá go raibh gach aon duine idir imreoirí agus an lucht leanúna ar bís ón noiméad a thosaigh an cluiche. Lean an teannas diamhair seo go dtí deireadh an chluiche éachtaigh ag coiméad an lucht féachána i mbroid de shíor.  


Ní fhaca riamh an scil agus an diongbháilteacht agus an uaillmhianacht i gcluiche cispheile, agus a chonaic mé ar an lá sin.  Léiríodh scil i ndiaidh scile ar chúirt na himeartha.  Bhí an chosaint agus na ruathair agus na saorchaithimh chispheile go diail ar fad.  Bhí seachadadh na liathróide curtha i gcrích go foirfe ag an dá fhoireann.  Dá bhfeicfeá an dlúthmharcáil agus an comhchosaint, ba fheic saolta é.  Bheadh do chroí i do bhéal dá bhfeicfeá cuid de na mear-ruathair ó na foirne seo.  Bhíodar chomh taibhseach gasta san gur dhóigh leat gur imeoirí proifisiúnta a bhí os do chomhair amach. I gcaitheamh an chluiche thaibhsigh uile bhí an toradh idir dhá cheann na meá go dtí na soicindí deireanacha agus ba dóbair go raibh gá le h-am breise a imirt.


Nuair a tháinig an crú ar an tairne áfach bhí an lá le Gleann Maghair cé gur léirigh an dá fhoireann scileanna fíochmhara, fantaiseacha, éachtacha.  Léirigh laoch na himeartha Sinéad Nic Gearailt agus a comhleacaí Annaliese Ní Mhurchú scileanna thar na bearta.  Ní raibh aon imreoir eile inchurtha leo ar an lá.  Ní raibh sárú na beirte teann calma ar an gcúirt, déanta na fírinne.  Is cinnte go raibh an Loingseach i mbarr a réime ar an lá agus deirimse leat gur mó áit a d’fhág sí rian  coise ar an gcúirt.  Bhí sí gan aon dabht ní ba dhiongbháilte ná aon imreoir eile. Ba éachtach an gearradh súil a bhí fuithi fud faid na cúirte.

Is cinnte dearfa go raibh an cluiche ar mheá chothrom ar feadh formhór an ama.  Rinne Sorcha Tiernan, Ciara Bracken agus Niamh Materson gaisce d’fhoireann Chill Dara rud a d’fhág go raibh 33 pointe acu le 29 ag na Corcaígh ag leath ama.  Bhain an imirt a rinne Cill Dara an radharc as súile an lucht féachana a dhuine um an dtaca seo.  Dheimhnigh Tiernan agus Bracken go raibh an lámh in uachtar ag Coláiste Chiaráin go dtí deireadh an tríú ceathrún. Bhí smacht dochreidthe ag Meadhbh Hanlon ar an aisphreabadh do Léim an Bhradáin in ainneoin na n-iarrachtaí gaisciúla iomadúla a rinne Gearaltach, Róisteach, Murchúch agus Loingseach Ghleann Maghair an cluiche a smachtú.  Chlis orthu a leithéid a dhéanamh ag an dtráth seo áfach.

Bhí a gcroíthe ina mbéil ag an dá lucht leanúna nuair a thosaigh an ceathrú deireanach.  Chomh cinnte agus atá gob ar phreachán seo ceathrú go gcaithfí faire air.  Ní fhéadfá é a ligint tharat.  Is cinnte go raibh ceathrú imeartha den scoth ann.  Bhí an dá fhoireann ar comh scór nuair a d’aimsigh Ciara Bracken an ciseán go cruinn díreach beacht ag scóráil trí phointe a d’fhág an dá fhoireann ar 47 pointe.  Chuir sé seo deireadh leis na scóranna iontacha a bhí faighte ag Loinseach, Gearaltach agus Murchúch Choláiste an Phiarsaigh díreach roimhe seo.  


Níor lig Coláiste an Phiarsaigh a maidí le sruth áfach.  Níor loic siad roimh an dúthshlán agus ba léir dóibh nárbh fhál go h-aer é an cluiche seo a bhuachaint. Léirgh siad a neart uair i ndiaidh a chéile. D’aimsigh an Loingseach trí phointe taibhseach le tréan a nirt chun Gleann Maghair a chur chun tosaigh arís.  Ba ansan a lean an comhrac mire ab fhíochmhaire agus ab iontaí sa chluiche seo fud faid cúirte. Ar an bpointe boise d’aimsigh Materson trí phointe do Choláiste Chiaráin.  Bhí an dá fhoireann ar comhscór arís agus anois bhí an t-am ag sleamhnú ar cosa in airde.  Scoráil Anna Ní Loingsigh uair amháin eile agus cé gur dhein Hanlon tréan iarracht an ciseán a aimsiú ar an dtaobh eile den gcúirt, chlis uirthi aon scór a fháil a bhuíochas san don bhlocáil daingean a rinne imreoirí Choláiste an Phiarsaigh.   Chinntigh na saorchaithimh a chuir an Murchúch agus an Róisteach go cruinn díreach sa chiseán ón line go raibh an bua ag Gleann Maghair le ceithre phointe.  D’fhág san gur chríochnaigh an cluiche 56 pointe le 52 pointe.  I ndeireadh an lae bhí foireann a ndiongbhála casta ar Choláiste Chiaráin. Is cinnte gur chuir an bua seo an sméar mhullaigh ar bhliain iontach ollásach chispheile d’fhoireann Choláiste an Phiarsaigh.  Bhí an sway tugtha leo acu.  Is ansan a bhí an liútar éatar sa halla ag lucht tacaíochta Choláiste an Phiarsaigh agus ní foláír go mbeidh na gábhair á róstadh i nGleann Maghair go gceann i bhfad.


Coláiste an Phiarsaigh (Gleann Maghair): Annaliese Ní Mhurchú (20), Jayne Nic Gearailt (18), Jane Nic Ailín (2), Eva de Róiste (5), Anna Ní Loinsigh (11), Niamh Nic Ailín, Sophie Ní Ríogáin, Alayna Freeman, Rebecca Ní Dhonnabháin, Clár Ní hIcí.

Laoch na hImeartha: Jayne Nic Gearailt (Coláiste an Phiarsaigh Glanmire)

Coláiste Chiaráin (Léim an Bhradáin): Sorcha Tiernan (13), Ciara Bracken (13), Niamh Masterson (20), Lauren O’Dwyer, Meadhbh Hanlon (2), Susie Walsh (1), Kate O’Toole (3), Ashley Njonguo, Fatimah Akorede.


Cartlann
Catagóirí
clibeanna